PRISER

Gjeldende fra 01.06.2013

Første konsultasjon (inntil 60 min.) kr 800,-
OPPFØLGINGSTIMER:
Homeopati (inntil 30 min.) kr 400,-
Øreakupunktur kr 400,-
Fotsoneterapi (inntil 45 min.) kr 700,-
Otopati (ørelysbehandling) kr 400,-

Betalingsmåte: kun kontanter. Del artikkelen på