PRISER

Priser i 2018 og 2019

Første konsultasjon (inntil 60 min.) kr 800,-
OPPFØLGINGSTIMER:
Homeopati (inntil 30 min.) kr 400,-
Øreakupunktur kr 400,-
Fotsoneterapi (inntil 45 min.) kr 700,-

Kun kontant betaling.Del artikkelen på