Naturlig behandling eller vaksine mot barnesykdommer?

Naturlig behandling eller vaksiner?
Foto: Naypong
Naturlig behandling eller vaksiner?

 

Mange er sikre på at vaksiner er den eneste måten å sikre barnets immunitet på, og de opplever sykdommer som risikofylt. Andre er sikre på, at å få barnesykdommer er den eneste måten å sikre livsvarig immunitet. Noen er redd for sykdommer, men er like redd for vaksinen. Begge deler har vist seg å forårsake skade og død.  Derfor blir det vanskelig å velge.

Presentasjonen av vaksiner og helse er for snever

Helsemyndighetene fokuserer kun på at meslinger og andre barnesykdommer er farlig, og at alle må vaksineres. Dette er ikke nok når vi skal gi folk god informasjon og god helse. Forskning og kunnskap om sykdom og helse spriker, men bare den forskningen og kunnskapen som myndighetene har valgt å tro på når ut til folket. Bare dette synet får plass i media. Om dette synet er sant, vet vi ikke sikkert. Kunnskap endrer seg over tid, noe bruken av antibiotika er et eksempel på. Det gis alt for lite informasjon om det som kan styrke den generelle helsen. Mer nyansert informasjon i vaksinedebatten ville gitt folk et bedre grunnlag for å ta gode avgjørelser.

Informasjon og kunnskap som ikke kommer frem

Det er andre faktorer som har innvirkning på sykdom enn vaksine. Vaksine-fokuset er alt for ensidig, og det skremmer folk. Det er ikke tilstrekkelig å se på meslinger eller vaksine som eneste årsak til alvorlige reaksjoner. Vi vet ikke hvorfor noen tåler å få meslinger helt greit, mens andre blir alvorlig syke og dør. Vi vet heller ikke hvorfor noen tåler vaksiner,  mens andre blir syke og dør. Hvis det er meslingeviruset alene som skader eller dreper, så ville vel alle dødd, men slik er det ikke. En person med et godt immunforsvar har lite å frykte.

http://vactruth.com/2015/02/26/infant-dies-after-8-vaccines/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=450707eeeb-02_26_2015_cremated&utm_medium=email&utm_term=0_ce7860ee83-450707eeeb-408308069

Paracet og febernedsettende medisiner

Det er alt for lite fokus på hva som svekker og styrker immunforsvaret. Paracet og annen febernedsettende medisin demper og legger lokk på kroppens eget immunforsvar. De reduserer kroppens antistoffproduksjon, og forhindrer dermed kroppen i å kvitte seg med virus og bakterier.                                                   Dette kan forverre tilstanden, og komplikasjoner og død kan følge. Feberen er noe av det viktigste kroppen har å forsvare seg med. Man kan ikke se bort fra at død og varig mén etter meslinger og andre barnesykdommer kan spores tilbake til bruk av febernedsettende medisiner.

A-vitamin

A-vitamin-mangel er en anerkjent risikofaktor for komplikasjoner og død under meslinger. Tilskudd av A-vitamin kan derfor være nødvendig for å unngå komplikasjoner under barnesykdommer.               http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869601

Det er kroppen som skal bekjempe sykdom, ikke legemiddelindustrien

Meslinger (og andre barnesykdommer) ble tidligere sett på som en relativt mild sykdom, men i dag blir den av helsemyndighetene omtalt som svært farlig og i verste fall dødelig. Viruset har noen steder i verden endret karakter eller mutert, og da har ikke MMR-vaksinen lenger noen effekt. Vi opplever stadig at virus muterer og bakterier blir resistente. Hver gang dette skjer, sprer panikken om seg, fordi vi legger all vår lit til at legemiddelindustrien skal redde livet vårt. Antibiotikaresistens  og bruken av Aspirin er eksempler på det.

Meslingevaksine kan også forårsake meslinger og -smitte.

Det er gjort funn av meslingevirus i nesesekret etter 10 dager hos syke barn, og kliniske studier har vist at vaksinerte personer kan spre smitte.                         http://news.sciencemag.org/health/2014/04/measles-outbreak-traced-fully-vaccinated-patient-first-time

Styrking av immunforsvaret er viktig

Det kan se ut som det moderne samfunnet fullstendig har mistet troen på kroppens egen evne til å bli frisk. Man har glemt at kroppen kan bekjempe bakterier og virus selv. Bør vi styrke immunforsvaret, eller skal vi overlate sykdomsbekjempelsen til legemiddelindustriens vaksiner? Hvis vaksiner virkelig styrket immunforsvaret, ville det vel ikke være så farlig om virus muterer? Det er dessverre mye som tyder på at vaksiner ikke gir oss et sterkere immunforsvar.

Den faktoren som betyr aller mest når du skal bekjempe smittsom sykdom, er din egen kropp.  Dens generelle evne til å ta seg av bakterier og virus må styrkes, uavhengig av hvilket virus det er snakk om. Da kan den takle små og store sykdommer og har skaffet seg motstand på et generelt plan.

Homeopatisk forebygging og behandling av smittsomme sykdommer

Det er mulig å få smittsomme sykdommer selv om du er vaksinert.  Vaksiner styrker ikke det generelle immunforsvaret. I beste fall blir du immun mot et virus, men ikke hvis det muterer. Homeopati blir brukt rundt omkring i hele verden både profylaktisk (forebyggende) og terapeutisk mot smittsomme og dødelige epidemier, men også for å styrke det generelle immunforsvaret mot alle typer sykdom.

I Norge er det nesten ukjent at vi både kan behandle og forebygge smittsomme virus- og bakteriesykdommer, mens det mange steder i verden finnes en mye større tillit til homeopati som behandlingsmetode.

Leprospirose på Cuba

Mange mennesker i verden bruker homeopati profylaktisk (forebyggende) eller terapeutisk ved utbrudd av barnesykdom eller andre smittsomme sykdommer. Et godt eksempel på at homeopati har blitt brukt profylaktisk, er Cubas tiltak mot den smittsomme og dødelige sykdommen Leptospirose i 2007.           http://sphq.ca/pdf/leptospirosis_epidemic.pdf              http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%E2%80%A2Large-scale%20application%20of%20highly-diluted%20bacteria%20for%20Leptospirosis%20epidemic%20control%5ball%5d&cmd=correctspelling

Bare 14 dager etter administrasjonen av homeopatisk medisin ble det notert en nedgang på 90% av Leptospirose-tilfeller. På grunn av de fantastiske resultatene, har homeopatisk medisin hvert år etter 2007 blitt gitt til hele den Cubanske befolkningen på 11 mill. mennesker for å forebygge sykdomsutbruddene. Dette har resultert i  at sykdommen nesten er utryddet. Dette resultatet ville aldri blitt nådd med tradisjonell vaksine. Etter de fantastiske resultatene, har helsedepartementet på Cuba begynt å gi homeopati forebyggende mot andre epidemier også, som Dengue feber, svineinfluensa, hepatitt A og til nyfødte med clamydia conjunktivitt.

Influensa

Det finnes flere eksempler på at homeopati har blitt brukt for å behandle store influensaepidemier. De fleste influensasesonger og epidemiers symptombilde passer et homeopatisk middels symptomprofil, så majoriteten av influensasmittede vil ha store fordeler av en epidemisk medisin. En homeopat vil lett finne epidemiens mest passende medisin etter å ha sett et par tilfeller av influensaen.                                                 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25134258                  http://www.homeopathycenter.org/homeopathy-today/homeopathy-and-flu-proven-track-record-against-flu-what-homeopathy-can-do-you

Det finnes ulike forskningstudier som viser at homeopati har god effekt på influensa:                                                                                                                               – – – Vickers A, Smith C (2006). Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes (Cochrane review). In: The Cochrane Library. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. CD001957. (Review)[PubMed]                                                                                                                                    – Attena F, Toscano G, Agozzino E, Del Giudice N (1995). La prévention des syndromes grippeaux par un médicament homéopathique: étude contolée [A randomized trial in the prevention of influenza-like syndromes by homeopathic management]. Revue d’épidémiologie et de santé publique; 43:380–382.[PubMed]      – Brydak LB, Denys A (1999). The evaluation of humoral response and the clinical evaluation of a risk- group patients’ state of health after administration of the homeopathic preparation Gripp-Heel during the influenza epidemic season 1993/94. International Review of Allergology and Clinical Immunology; 5:223–227.                  – Ferley JP, Zmirou D, D’Adhemar D, Balducci F (1989). A controlled evaluation of a homoeopathic preparation in the treatment of influenza like syndromes. British Journal of Clinical Pharmacology; 27:329–335.[PubMed]                                         — Papp R, Schuback G, Beck E, Burkard G, Bengel J, Lehrl S, Belon P (1998). Oscillococcinum® in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled double-blind evaluation. British Homoeopathic Journal; 87:69–76.

Kolera 

Homeopati er med suksess blitt brukt helt fra 1800-tallet mot ulike kolera-epidemier. Kolera i Europa ble behandlet i 1849. Med konvensjonell medisin var dødsraten på 54-90% mens med homeopatisk medisin var dødsraten på 5-16%.

Dengue feber

Ulike steder i verden i perioden 1996 – 2014 har man gitt homeopatisk medisin både forebyggende og behandlende mot Dengue feber. Ved et utbrudd i Brasil i 2008 ble sykdomstilfellene redusert med 93 % med homeopati, mens det økte med 128 % i det ubehandlede området.

Andre infeksjonssykdommer

som er blitt behandlet med homeopati og homeoprofylakse er chikungunya, difteri, epidemisk feber, hepatitt, influensa, japansk encephalitt, malaria, hjernehinnebetennelse, poliomyelitt, vannkopper, skarlagensfeber og kikhoste.

http://homeopathyplus.com.au/Homeoprophylaxis-Human-Records-Studies-Trials.pdf

 

 

 Del artikkelen på