Naturlig behandling eller vaksine mot barnesykdommer?

Naturlig behandling eller vaksiner?
Foto: Naypong
Naturlig behandling eller vaksiner?

 

Mange er sikre på at vaksiner er den eneste måten å sikre barnets immunitet på, og de opplever sykdommer som risikofylt. Andre er sikre på at å få barnesykdommer er den eneste måten å sikre livsvarig immunitet. Noen er redd for sykdommer, men er like redd for vaksinen. Begge deler har vist seg å forårsake skade og død.  Derfor blir det vanskelig å velge.

Presentasjonen av vaksiner og helse er for snever

Helsemyndighetene fokuserer kun på at meslinger og andre barnesykdommer er farlig, og at alle må vaksineres. Dette er ikke nok når vi skal gi folk god informasjon og god helse. Forskning og kunnskap om sykdom og helse spriker, men bare den forskningen og kunnskapen som myndighetene har valgt å tro på når ut til folket. Bare dette synet får plass i media. Om dette synet er sant, vet vi ikke sikkert. Kunnskap endrer seg over tid, noe bruken av antibiotika er et eksempel på. Det gis alt for lite informasjon om det som kan styrke den generelle helsen. Mer nyansert informasjon i vaksinedebatten ville gitt folk et bedre grunnlag for å ta gode avgjørelser.

Informasjon og kunnskap som ikke kommer frem

Det er andre faktorer som har innvirkning på sykdom enn vaksine. Vaksine-fokuset er alt for ensidig, og det skremmer folk. Det er ikke tilstrekkelig å se på meslinger eller vaksine som eneste årsak til alvorlige reaksjoner. Vi vet ikke hvorfor noen tåler å få meslinger helt greit, mens andre blir alvorlig syke og dør. Vi vet heller ikke hvorfor noen tåler vaksiner,  mens andre blir syke og dør. Hvis det er meslingeviruset alene som skader eller dreper, så ville vel alle dødd, men slik er det ikke. En person med et godt immunforsvar har lite å frykte.

Paracet og febernedsettende medisiner

Det er alt for lite fokus på hva som svekker og styrker immunforsvaret. Paracet og annen febernedsettende medisin demper og legger lokk på kroppens eget immunforsvar. De reduserer kroppens antistoffproduksjon, og forhindrer dermed kroppen i å kvitte seg med virus og bakterier.                                                   Dette kan forverre tilstanden, og komplikasjoner og død kan følge. Feberen er noe av det viktigste kroppen har å forsvare seg med. Man kan ikke se bort fra at død og varig mén etter meslinger og andre barnesykdommer kan spores tilbake til bruk av febernedsettende medisiner.

A-vitamin

A-vitamin-mangel er en anerkjent risikofaktor for komplikasjoner og død under meslinger. Tilskudd av A-vitamin kan derfor være nødvendig for å unngå komplikasjoner under barnesykdommer.               http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869601

Det er kroppen som skal bekjempe sykdom, ikke legemiddelindustrien

Meslinger (og andre barnesykdommer) ble tidligere sett på som en relativt mild sykdom, men i dag blir den av helsemyndighetene omtalt som svært farlig og i verste fall dødelig. Viruset har noen steder i verden endret karakter eller mutert, og da har ikke MMR-vaksinen lenger noen effekt. Vi opplever stadig at virus muterer og bakterier blir resistente. Hver gang dette skjer, sprer panikken om seg, fordi vi legger all vår lit til at legemiddelindustrien skal redde livet vårt. Antibiotikaresistens  og bruken av Aspirin er eksempler på det.

Meslingevaksine kan også forårsake meslinger og -smitte.

Det er gjort funn av meslingevirus i nesesekret etter 10 dager hos syke barn, og kliniske studier har vist at vaksinerte personer kan spre smitte.                         http://news.sciencemag.org/health/2014/04/measles-outbreak-traced-fully-vaccinated-patient-first-time

Styrking av immunforsvaret er viktig

Det kan se ut som det moderne samfunnet fullstendig har mistet troen på kroppens egen evne til å bli frisk. Man har glemt at kroppen kan bekjempe bakterier og virus selv. Bør vi styrke immunforsvaret, eller skal vi overlate sykdomsbekjempelsen til legemiddelindustriens vaksiner? Det er dessverre mye som tyder på at vaksiner ikke stimulerer immunforsvaret så godt som man har trodd tidligere.

Den faktoren som betyr aller mest når du skal bekjempe smittsom sykdom, er din egen kropp.  Dens generelle evne til å ta seg av bakterier og virus må styrkes, uavhengig av hvilket virus det er snakk om. Da kan den takle små og store sykdommer og har skaffet seg motstand på et generelt plan.

Homeopatisk forebygging og behandling av smittsomme sykdommer

Mange steder i verden finnes en stor tillit til homeopati som behandlingsmetode. I Norge er det nesten ukjent at homeopati kan brukes til å stimulere immunforsvaret for å forebygge og behandle smittsomme virus- og bakteriesykdommer.  Homeopati har blitt brukt for å stimulere immunforsvaret ved influensaepidemier.

 

 Del artikkelen på