Homeopati og akupunktur ved ryggmagsskade

Tre av fire med ryggmargsskade bruker komplementær og alternativ behandling (KAM). Det viser resultatene av en nylig publisert sveitsisk spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble utført blant 103 pasienter som oppsøkte en urologisk klinikk.

Homeopati og akupunktur var de to hyppigst brukte behandlingsformene og begge var brukt av 31 % av pasientene. Viktigste grunner for bruk av homeopati og akupunktur var smerter og urinveisinfeksjoner (begge problemstillinger er vanlige hos pasienter med ryggmargsskader).

85 % var fornøyde med behandlingen. Over 90 % var fornøyde med homeopati og 78 % med akupunktur.

Forskerne konkluderer med at det er behov for KAM som et tillegg til konvensjonell behandling ved komplikasjoner som følge av ryggmargsskade. Tilfredshet med behandlingen er stor, og det er behov for forskning for å vurdere potensialet for KAM som homeopati og akupunktur for denne gruppen pasienter.

REFERANSE
Pannek J, Pannek-Rademacher S, Wöllner J. Use of complementary and alternative medicine in persons with spinal cord injury in Switzerland: a survey study. Spinal Cord. 2015 Feb 24. doi: 10.1038/sc.2015.21. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25708665Del artikkelen på