BRUKSOMRÅDER

 • Bruksområderakutte eller gjentatte infeksjoner i øvre og nedre luftveier
 • halsplager
 • fordøyelsesplager
 • allergiplager og intoleranse
 • lever- og galleproblemer
 • nedsatt immunforsvar
 • hudproblemer
 • urinveisproblemer
 • psykiske plager
 • menstruasjonsplager og PMS
 • hodesmerter
 • ufrivillig barnløshet
 • svimmelhet
 • plager i overgangsalderen
 • tretthet / slapphet
 • prostataproblemer
 • søvnproblemer
 • smerter i kroppen
 • konsentrasjonsvansker
 • stive muskler
 • adferdsproblemer
 • rygg- og nakkeplager
 • lese- og skrivevansker
 • ledd-og muskelplager


Del artikkelen på