SAMTALE

Samtale

Homeopater tar i mot pasienter på en åpen og lyttende måte. Etter at pasienten har fortalt sin sykehistorie, har homeopaten som oftest behov for å stille utfyllende spørsmål om sykdommen og dens bakgrunn, samt om pasienten som person. Dette innebærer at den homeopatiske anamnesen (opptagelse av data vedrørende sykdommen) kan bli omfattende.

Gjennom utdannelsen lærer homeopater hvordan de kan stimulere den naturlige prosessen hos det enkelte menneske. Dette kan skje gjennom samtale, men også ved hjelp av andre terapiformer, ikke minst homeopatiske medisiner.

Du møtes med respekt for den du er som person, for dine tanker og følelser og for de temaene du velger å ta opp. Jeg søker å gi deg den støtten du trenger for at du skal kunne utvikle deg i en retning som du opplever riktig og meningsfylt.Del artikkelen på